POWER, veerkracht op leeftijd

POWER is een project van Gilde Nederland. Het is een initiatief van en voor mensen vanaf ca. 55 jaar die zich samen oriënteren op hun talenten en mogelijkheden verkennen om met elkaar uiteenlopende activiteiten op te zetten. POWER is een project voor mensen die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Wat ga ik doen in de komende jaren? Welke dromen wil ik nog vervullen?

Er zijn geen algemene spelregels voor het ouder worden, wel enkele gemeenschappelijke vragen:

 • Wat wil ik?
 • Wat vind ik belangrijk?
 • Met wie voel ik me verbonden?
 • Waarvoor ga ik me inzetten?

Centraal staan de volgende uitgangpunten:

 • elkaar ontmoeten en stimuleren
 • mogelijkheden ontdekken
 • plannen maken, en
 • midden in de samenleving staan.

POWER begint met een reeks van vijf inspiratieworkshops. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en waar op dit moment hun interesses of behoeften liggen. Begeleiders reiken daarvoor (levens)thema’s aan. Deze thema’s hebben betrekking op vijf levensdomeinen:

 • lichaam en geest
 • sociale contacten
 • materiële situatie
 • arbeid en activiteiten
 • inspiratie en zingeving

Voor deze workshops is uitgebreid cursus- en trainingsmateriaal ontworpen.

Na de vijf workshops hebben veel deelnemers plannen gemaakt. Sommigen sluiten zich liever aan bij een bestaande organisatie. Anderen broeden wellicht nog op mogelijkheden. Weer anderen laten alles eerst even bezinken.

Voor een filmpje met reacties van oud-deelnemers zie: filmpje

Voor wie dat wil zijn deze workshops de opstap naar een POWER-kring. Dat is een kleine groep die in eigen beheer activiteiten opzet. De doelen van deze kringen variëren van ‘zelfontplooiing’ of ‘iets nieuws opzetten’, tot ‘anderen helpen’ of ‘gezelligheid’. POWER-kringen kunnen gedurende een half jaar gebruik maken van een coach en gaan daarna zelfstandig verder. Samen met de inspiratieworkshops vormen deze kringen het lokale POWER-netwerk.

Voor de inhoudelijke ontwikkeling van POWER werkt Gilde Nederland samen met bureau ActivAge. ActivAge ondersteunt met onderzoek, training en advies mensen en organisaties die zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen willen bevorderen.

Meer weten over POWER? Ga naar http://www.veerkrachtopleeftijd.nl/