Verkiezing vrijwilliger van het jaar

VERKIEZING VRIJWILLIGER(S) VAN HET JAAR 2019 GEMEENTE STICHTSE VECHT

De Vrijwilligersfeestavond op vrijdag 22 november 2019, die gehouden werd in Theater 4 en 1 in Breukelen, is weer succesvol en feestelijk verlopen.
Er waren 3 genomineerden in de categorie Individuele Vrijwilliger van het Jaar 2019 Stichtse Vecht en 3 genomineerden in de categorie Groepsvrijwilliger. Genomineerden ontvingen bloemen en een oorkonde, de winnaars ook een RVS trofee “Synergie”, van Lolke van der Bij.
De winnaar in de eerste categorie is de heer Cor van Nieuwkerk uit Breukelen! Hij werd in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet in vele verenigingen, maatschappelijke organisaties en kerk.
De winnaars in de categorie Groeps-Vrijwilligersprijs werden dit jaar de Vrijwilligers op- en afbouwgroep Cabaret Nigtevecht.
Met de feestavond wil het college van B&W de vele vrijwilligers bedanken voor hun enorme inzet voor de lokale gemeenschap. Wethouder Hetty Veneklaas: “Vrijwilligers maken het leven van heel veel mensen echt leuker. Zij zetten zich belangeloos in voor de sport- of muziekvereniging, doen boodschappen voor de buren, organiseren activiteiten in de buurt of helpen mee in de zorg. Verspreid over de twaalf kernen van Stichtse Vecht zijn veel inwoners op deze manier actief. Gewoon uit betrokkenheid en saamhorigheidsgevoel. Zij leveren een onmisbare bijdrage aan onze samenleving en aan de leefbaarheid in de wijken”.
De feestavond wordt georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht. Het programmaonderdeel ‘Verkiezing Vrijwilliger’ is al jaren ‘in handen van’ Gilde Stichtse Vecht.
(Foto’s: Gerhard Hof)