Vacatures Gilde Stichtse Vecht

Wat is Gilde Stichtse Vecht?
Gilde Stichtse Vecht is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat wij uitsluitend met vrijwilligers werken. Onze vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring. Met tijd en aandacht. Dit doen wij door het vrijwilligerswerk te ondersteunen, onder meer door het organiseren van vrijwilligersmarkten en de verkiezing van de vrijwilliger en vrijwilligersgroep van het jaar. Ook organiseren wij POWER (veerkracht op leeftijd) en een filosofisch café. Binnenkort willen wij starten met een activiteit ‘Kennis Delen’, waarbij boeiende sprekers vertellen over hun passie, en Coach4you, gericht op ondersteunen van kinderen in de brugklas die een steuntje kunnen gebruiken.
Maandelijks organiseren wij een informele Gilde-bijeenkomst voor alle Gilde-vrijwilligers en andere belangstellenden.
Voor de verschillende activiteiten zijn projectgroepen samengesteld, geleid door een coördinator. Het geheel wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt het Gilde naar buiten toe, stelt het algemene beleidsplan en het daarbij behorende financiële plan op, initieert nieuwe activiteiten en stuurt de coördinatoren van de verschillende bestaande activiteiten aan.

Vacature secretaris
Binnen het bestuur is er een vacature voor de rol van secretaris. Behalve het medebepalen van het algemene beleid behandelt de secretaris de inkomende e-mail en post, bereidt de bestuursvergaderingen (6x per jaar) voor en legt de belangrijkste gesprekspunten en besluiten van die vergaderingen vast. Ook vervaardigt de secretaris, in samenspraak met de verschillende coördinatoren, ca. vier keer per jaar een Nieuwsbrief, waarin opgenomen een weergave van de activiteiten van de afgelopen periode, aankondigingen van komende activiteiten en overige zaken die interessant kunnen zijn voor geïnteresseerden in het Gilde.

Vacature algemeen bestuurslid
Behalve de algemene rol die ieder bestuurslid heeft, heeft het algemeen bestuurslid specifiek aandacht voor promotie van het Gilde en haar activiteiten en voor het initiëren en onderhouden van contacten die van belang voor het Gilde (kunnen) zijn.

Vacatures project Kennis Delen
Het nieuwe project Kennis Delen richt zich op het organiseren van bijeenkomsten waarbij een spreker op boeiende wijze vertelt over zijn of haar passie, voor iedereen die geïnteresseerd of nieuwsgierig is.
Voor deze activiteit zijn er vacatures voor een coördinator en voor medewerkers. De rol van deze vrijwilligers is om ca. zes keer per jaar een spreker aan te zoeken en een voor het verhaal/spreker passende locatie binnen de gemeente te reserveren. En ter afronding van de organisatie van een bijeenkomst verricht de projectgroep de promotionele activiteiten om de spreker/het verhaal onder de aandacht van potentiële belangstellenden te brengen.

Vacatures vrijwilligersmarkt
Voor de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersmarkt in Bisonspoor op de eerste zaterdag van november zoeken wij een coördinator en medewerkers. De werkzaamheden bestaan uit het begin september aanschrijven (via e-mail) van maatschappelijke organisaties in onze gemeente, eventueel versturen van herinneringen en vervolgens overleg voeren met de beheerder van Bisonspoor. Daaruit moet een plan komen met de indeling van de kramen. Op de dag zelf het begeleiden van de deelnemers, afgesloten met een evaluatie.
Voor de organisatie van deze dag is een uitgebreid draaiboek beschikbaar.

Vacature voor bijhouden website
De rol van deze vrijwilliger is het bijhouden van de website van het Gilde. Dit betekent het plaatsen van aankondigingen van evenementen, van nieuwsbrieven, van verslagen van Gilde-activiteiten, die worden ontvangen van bestuur en coördinatoren. E.e.a. is gericht op het zo actueel mogelijk houden van de website.

Vacature coördinator filosofisch café
Ca. achtmaal per jaar vindt een filosofisch café plaats. De coördinator maakt afspraken over de beschikbaarheid van de ruimte en informeert de deelnemers over datum en plaats van het filosofisch café.

Vacatures Coach4you
Gilde Stichtse Vecht wil graag Coach4you in onze gemeente introduceren. Coach4you is een programma, ontwikkeld door Gilde Nederland, waar kinderen worden geholpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om succesvol door de brugklas te komen. De coach begeleidt een leerling, één uur per week gedurende één tot anderhalf jaar, met het wegwijs maken in het voortgezet onderwijs, door te leren plannen van huiswerk en het zoeken naar een goede methode om te leren. Wij zoeken een coördinator voor Coach4you Stichtse Vecht en coaches voor de daadwerkelijke begeleiding van leerlingen. Coördinator en coaches krijgen begeleiding vanuit de landelijke organisatie van Coach4you.

Nadere informatie en contact:
e-mail: info@gilde-stichtsevecht.nl
telefoon: 06 53 170324 (Wim Schoonderbeek)