Uitslag verkiezing vrijwilliger(s) van het jaar 2017

Tijdens de drukbezochte vrijwilligersfeestavond 24 november j.l. maakte de voorzitter van de jury, wethouder Linda van Dort, onder luid applaus bekend wie de vrijwilligersprijzen in ontvangst mochten nemen. Behalve de eer kregen de winnaars een mooi beeldje ontworpen door beeldend kunstenaar Lolke van der Bij.

Ook dit jaar was er de mogelijkheid om zowel groepen vrijwilligers als individuele vrijwilligers voor te dragen. De organisatie van deze verkiezing was weer in handen van Gilde Stichtse Vecht. Er waren 28 voordrachten door verenigingen en organisaties uit de verschillende kernen van de gemeente, maar ook uit verschillende sectoren van het vrijwilligerswerk.

Omdat er zoveel prachtige voordrachten waren was het voor de jury was het een moeilijke opgave om te komen tot drie genomineerden per categorie. Na lang beraad is gekomen tot de volgende nominaties.

Bij de individuele vrijwilligers zijn genomineerd:
– Ester Pesiwaissa- Ririassa ( FC Breukelen),
– Vincent Stapper (Hartreanimatie Stichtse Vecht, EHBO afdeling Vreeland, Sportraad Stichtse Vecht en DOS Vreeland), en
– Arjan Kroon ( RTV Stichtse Vecht)
Uit deze drie uitstekende kandidaten is Vincent Stapper gekozen als vrijwilliger van het jaar 2017.

Op de foto de drie genomineerden individuele vrijwilligers met de voorzitter van de jury (vlnr Arjan Kroon, Linda van Dort, Ester Pesiwarissa – Ririassa en Vincent Stapper)

En bij de groepen vrijwilligers zijn genomineerd:
– De Voedselbank Stichtse Vecht,
– Park Podium Boom & Bosch, en
– Graag Gedaan Breukelen.
Hier ging de vrijwilligersgroep die Parkpodium Boon & Bosch organiseert met de eer strijken.

Op de foto de vrijwilligers van Parkpodium