Presentatie POWER-project

In de periodieke Gilde-bijeenkomst van 9 maart jl. presenteerde Hennie de Boer en Ruud Delhaas van Gilde Nederland het nieuwe project POWER.

De voorzitter van Gilde Stichtse Vecht, Wim Schoonderbeek, verwelkomde de deelnemers aan de bijeenkomst.

POWER heeft als doel om de veerkracht en het zelf-organiserend vermogen van mensen te versterken. Onderdeel van POWER is dat er een vijftal inspiratieworkshops worden gehouden. In deze workshops ontdekken de deelnemers waar hun interesses en behoeftes liggen. Na de workshops bepalen de deelnemers zelf hoe verder te gaan, zoals zelf iets nieuws opzetten, of samen met andere deelnemers aan de slag gaan, of bij een bestaande organisatie aansluiten. Niets moet, alles mag.

De aanwezigen volgden met veel aandacht de presentatie over de opzet van POWER, de wijze van aanpak en de ervaringen met de pilots.

Aan het eind van de presentatie kwamen door het invullen van briefjes vele opmerkingen en idee