Learnings generatiebijeenkomst

Learnings uit een generatiebijeenkomst van Marieke Grondstra van bureau Generatiestorm.
Rob Franse, 21 maart 2018

In Nederland kennen we momenteel 6 generaties.
Het is belangrijk om dit te weten omdat iedere generatie heel duidelijk verschillende achtergronden en behoeftes kent.
De generaties zijn:
1. De stille generaties. Dat is de generatie van ca. 75 jaar en ouder
2. De babyboom of protestgeneratie. Momenteel tussen de ca. 75 en 60
3. De generatie X. In het verleden ook wel de patat generatie of de generatie nix genoemd. Momenteel tussen de ca. 60 en 45
4. De pragmatische generatie. Nu tussen de ca. 45 en 30
5. Generatie Y, ook wel millennials genoemd. Nu tussen de 30 en 15 jaar oud
6. Generatie Z is 15 jaar en jonger en is nog niet goed te duiden, anders dan dat het de 1e generatie is die van jongs af aan digitaal opgroeit
De Gilden zijn opgericht door de stille generatie. Een generatie die graag instrueerde en uitleg gaf. Bovendien een generatie van wie een groot deel vrijwilligerswerk als een natuurlijke plicht zag. En een generatie die geconfronteerd werd met de VUT en vele andere bestaanszekerheden, zowel financieel als qua normen en waarden.
Momenteel hebben de Gilden vooral te maken met de protestgeneratie. Daar ga ik hieronder wat dieper op in:
• De wens is: Goed oud worden
• Maar deze generatie krijgt steeds minder voorgeschoteld
• Afkijken van de voorgaande generatie is geen optie, om vele redenen
• Alle generaties, behalve misschien 3 en 4 ten opzichte van elkaar, verschillen zeer in normen en waarden (die 2 generaties samen worden ook wel materialistisch of hedonistisch genoemd en worstelen met tijd/keuze stress)
• Deze generatie wordt onverwacht, sinds 2010, geconfronteerd met een toenemende onzekerheid en een groter wordend beroep op hen door (klein) kinderen en soms ook door ouders of een (hulpbehoevende) partner
• Bovendien zijn de arbeidsmarkt en vele overheidsregels beperkt/beperkend per generatie
• Het is (dus) de 1e generatie ooit die bij het ouder worden zelf kan én moet kiezen
• Daarbij hebben ze in veel gevallen hulp nodig van anderen, Hulp die er niet zo maar is
• Voor het eerst worden ze geconfronteerd met 2 generaties (Y en Z) die op vele gebieden meer weten en kunnen dan wat zij zelf weten en kunnen!
• Inclusie en intergenerationele samenwerking lijken daardoor steeds harder noodzakelijk
• Waarbij nu al enige jaren in steeds sterkere mate blijkt dat de generatie Y zich aangetrokken voelt tot de protest generatie
Uitdagingen:
• Meerdere deskundigen nemen waar dat de huidige ouderen (dat zijn vooral babyboomers maar ook voor een deel al generatie X mensen) vanaf hun pensionering (of ontslag) zeer zoekende zijn. Ze hebben vaker dan voorgaande generaties een onduidelijk toekomstbeeld.
• Ook nemen deskundigen waar dat op de werkvloer een flink deel van de generaties tussen 30 en 60 de babyboomers al mist vanwege hun sturing op waarden en normen en hun ‘geweten’.