Inschrijving verenigingsmarkt

Deelnameformulier Verenigingsmarkt Breukelen/Loenen

  • Park Boom en Bosch van 12:00 - 16:00 uur


    Insturen van de inschrijving voor 10 juni 2017
  • € 10,00 graag voor 1 juli 2017 overmaken op rekening nummer NL38INGB0652997031 t.n.v. Gilde Stichtse Vecht, vermelding "Verenigingsmarkt".
 

Gegevens van uw vereniging / organisatie

 

Contactpersoon/personen namens uw vereniging/organisatie

 

Wensen ten aanzien van indeling en plaats van de kraam

  • Henny de With 0346 563363
    Ad van Velzen 06 801 64 189
    verenigingsmarkten@gilde-stichtsevecht.nl