Gilde-bijeenkomst 25 september 2018

We hadden een zeer geanimeerde bijeenkomst met zowel oude bekenden als met nieuwe deelnemers. Kennelijk had men er zin in want een flink aantal was er al voor half elf en om twaalf uur was er nog niemand naar huis!
Een greep uit deze bijeenkomst:
• Gilde Power veerkracht op leeftijd gaat samen met de gemeente Stichtse Vecht een speciale serie bijeenkomsten regelen voor oudere uitkeringsgerechtigden. Dat is een landelijke primeur!
• We verwachten in het vroege voorjaar van 2019 ook weer een ‘gewone’ Gilde Power veerkracht op leeftijd op te starten.
• Het Gilde Filosofisch café draait met groot enthousiasme op volle toeren. Gezien de wachtlijst wordt overwogen een 2e groep op te starten.
• Binnenkort, op 23 november, is er de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen, hetgeen georganiseerd wordt door Gilde Stichtse Vecht in een mooie samenwerking met de vrijwilligerscentrale en de verantwoordelijke wethouder.
• De Gilde Vrijwilligersmarkt kan dit jaar niet gehouden worden. Dat heeft alles te maken met de veiligheid tijdens de verbouwing van Bisonspoor. Gelukkig is de winkeliersvereniging nog steeds enthousiast en bekijken we samen of het haalbaar is om dit begin 2019 te organiseren.
• Rob Hoekstra gaat Gilde Coach4you opstarten (het begeleiden van kwetsbare brugklassers). Zie Coach4you . Meerdere mensen hebben al enthousiast gereageerd en dat is mooi. Hij zoekt nog 2 mensen om te helpen met het opstarten! Voor meer informatie bel je Rob op 06 5127 1417.
• De groep sprak met enthousiasme maar kritisch over de volgende bijeenkomst. Het merendeel van ons wil graag op dit soort bijeenkomsten getriggerd worden (wat iets anders is dan aangesproken worden).
• Met ruim voldoende suggesties op dit gebied gaan we de volgende bijeenkomst van dinsdag 13 november 10.30 uur voorbereiden. Graag tot dan.
• Tenslotte hebben we voor diegenen die daar in geïnteresseerd zijn zie Generatie verhaal Gilde magazine sept 2018 voor de tekst van de voordracht van mijn hand over vrijwilligerswerk en de verschillende generaties.
Met vriendelijke groet namens Gilde Stichtse Vecht,
Rob Franse