Gilde-bijeenkomst 25 januari 2018

Verslag van Rob Franse

Op deze goed bezochte 2e bijeenkomst, wederom in het Vechtstreekmuseum, vielen mij 3 zaken echt op. Samengevat komen deze zaken neer op ‘er zit weer leven en gezelligheid in Gilde Stichtse Vecht’. En dat is mooi!

Allereerst was er het afscheid van oprichter Henny de With (en van zijn vrouw Bep). Na 18 jaar heeft hij er vertrouwen in dat we verder kunnen zonder hem.

Na memorabele woorden van wethouder Linda van Dort en voorzitter Wim Schoonderbeek kreeg Henny de Gouden Gilde speld van Gilde Nederland uitgereikt. Hij is pas de elfde persoon die deze speld krijgt. Dat ook hijzelf dit bijzonder vond bleek wel uit het feit dat hij even naar woorden moest zoeken (en dat is bijzonder bij Henny). Wat ik vooral van Henny meeneem naar de toekomst? Dat je bij tegenwind gewoon wat harder moet trappen……..!!


Ook mooi: Gilde Stichtse Vecht maakt daadwerkelijk nieuwe meters! Zo loopt het filosofisch café inmiddels echt en is er weer een Power cursus gestart. Daarnaast vorderen de gesprekken over het opstarten van Coach4You en ‘kennis delen middels het vertellen van verhalen.’

De 3e zaak die opviel: De ruim 30 aanwezigen waren gedurende anderhalf uur geïnteresseerd met elkaar in gesprek. Dat ging geheel vanzelf, het gebeurde zowel bilateraal als in groepjes, er was nieuwsgierigheid en er werd gesproken over ideeën. Tegen twaalven stond ik buiten zeer tevreden te genieten van m’n sigaar en kon ik vaststellen dat een ieder vergenoegd naar huis ging.

Redenen genoeg om door te pakken. Zo is de volgende bijeenkomst gepland voor wederom de laatste donderdag van de maand: 22 februari van 10.30 tot 12.00 uur. De definitieve uitnodiging kunt u rond 15 februari verwachten.