Inzet van expertise

 

Gilde Stichtse Vecht heeft adviseurs beschikbaar die verenigingen of maatschappelijke organisaties in de gemeente Stichtse Vecht kosteloos en belangeloos met kennis en ervaring kunnen adviseren en ondersteunen. Deze adviseurs hebben in het bedrijfsleven of bij de overheid hun sporen verdiend in verschillende disciplines.

Deze hulp kan worden geboden bij:

– opzetten nieuwe organisaties
– ondersteuning bestuur: zoals bijv. coaching, conflicthantering, herdefinieren doelstellingen, analyse       organisatiestructuur
– financien: zoals financiele analyse, fondswerving
– beleid: opstellen/aanpassen beleidsplan en beleidsvorming
– marketing en PR- opstellen/aanpassen ARBO plan.

foto-2

Heeft u een verzoek om advies en ondersteuning of nadere informatie meldt u dan aan.

button

Tijdens het daarop volgende intakegesprek zullen wij in overleg met u bepalen op welke wijze het advies of de ondersteuning vorm kan worden gegeven.