Aanmelden voor POWER

Aanmeldingsprocedure voor POWER workshops

Stap 1 Aanmelding
U meldt zich aan:

  • via een e-mail aan POWER@gilde-stichtsevecht.nl, met uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres + vermelding dat u wenst deel te nemen aan de POWER-workshops, of
  • telefonisch bij Yvon Schoonderbeek: 06 55 91 70 99.

Stap 2 Betaling
U maakt € 50,00 over op IBAN-nummer NL38 INGB 0652 9970 31 t.n.v. Gilde Stichtse Vecht onder vermelding van POWER Workshops en uw naam.

Stap 3 Inschrijving/Deelname
De inschrijving voor de workshops vindt plaats op volgorde van aanmelding. Uw inschrijving is definitief op het moment dat uw betaling door het Gilde is ontvangen. Wij stellen u hiervan per e-mail op de hoogte. Bij voldoende aanmeldingen (maximaal 12 deelnemers per groep) starten we een tweede groep.
Voor nadere informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met Yvon Schoonderbeek, telefoon 06 55 91 70 99, of e-mail POWER@gilde-stichtsevecht.nl

terug naar begin